lyricsrail.com

धरिला पंढरीचा चोर
गळा बांधोनिया दोर

हृदय बंदीखाना केला
आत विठ्ठल कोंडीला

शब्दे केली जडाजुडी
विठल पायी धातली बेडी

शब्दाचा मारा केला
विठ्ठल काकुळतीला आला

जनी म्हणे बा विठ्ठला
जीवे न सोडी मी तुला

Written by : Vaishali Samant 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here